Autotracking – hold kontroll på det største objektet

Autotracking innebærer at PTZ-kameraet kan aktiveres og følge det største objektet i bildet. Det betyr at eksempelvis biler, mennesker eller lignende kan overvåkes på en dynamisk måte. Ved at kameraet følger objektet, kan du få et komplett bilde av hendelsesforløpet uten aktivt å styre kameraet. Funksjonen er egnet for miljøer med få bevegelser der enkelte personer eller biler lett kan skilles ut.

Når skal jeg bruke Autotracking?

Autotracking er en smart funksjon som underletter kameraovervåking i områder med begrenset mengde objekt i bevegelse. Det avlaster overvåkingen og automatiserer en stor del av det manuelle arbeidet siden kameraet selv følger etter og spiller inn det som skjer. I miljøer der det er mye bevegelse, er funksjonen mindre egnet siden kameraets mulighet til å følge riktig objekt begrenses. Da er det bedre med manuell kontroll og da benytte seg av en styrespak.

Hvordan fungerer Autotracking?

Autotracking har visse likheter med intelligent kameraovervåking i det henseendet at innebygd programvare konstant analyserer bildet og avgjør om og hvilket objekt i bildet som skal følges. Et objekt kan eksempelvis være et menneske, et dyr eller et kjøretøy. Algoritmen som styrer funksjonen, er fokusert på å oppdage objekt i bildet og deretter styre PTZ-kameraet slik at det følger det objektet. Hvis flere objekter i bildet rører seg samtidig, vil det største følges av kameraet siden det vurderes å ha størst verdi.

Produkter med Autotracking

Storselger
Fra: 14999 kr