Multicast – effektiv nettverkshåndtering

Multicast er en smart funksjon som avlaster nettverket ved bare å sende ett signal til mange enheter. Den er først og fremst ment for større overvåkingssystemer der besparelser i båndbredde er viktig.

Hva brukes Multicast til?

Multicast-funksjonen er best egnet for store overvåkingssystemer med flere videolagringsenheter og terminaler for å spare båndbredde. Gjennom den kan flere terminaler ta imot informasjon via samme signal fra eksempelvis en NVR.

Hvordan fungerer det?

Multicast innebærer at data bare trenger å sendes én gang for deretter å tas imot av flere forskjellige terminaler. Dette skiller seg fra Unicast (slik det fungerer normalt) der det opprettes en helt egen tilkobling for hver klient/mottaker selv om to klienter/mottakere kan ha nesten identisk «reisevei» foruten den aller siste biten. Gjennom Multicast kan en datapakke sendes fra en NVR og deretter kopieres i en svitsj eller ruter og tas imot av de terminalene i nettverket som vil ha informasjonen. Det betyr at det ikke trenger å finnes en konkret mottaker for pakken, men de enhetene som ønsker, kan ta imot den. Multicast er altså først og fremst en båndbreddebesparende funksjon der en enhet ikke trenger å sende flere like pakker.

Hvilke enheter har støtte for multicast?

Multicast finnes på AVTECHs IP-baserte videolagringsenheter. Disse er lette å integrere i store systemer bestående av flere enheter så som eksempelvis svitsjer takket være at de er helt digitale og konstruert for kameraovervåking i stor skala.

Produkter med støtte for Multicast