PUSH-status, holder kontroll slik at alt fungerer!

PUSH-status er en funksjon som kontrollerer at overvåkingsutstyret fungerer som det skal. Hvis noe skjer med utstyret, oppdager enheten dette og sender direkte et varsel til mobiltelefonen, eksempelvis hvis et kamera mister kontakten (noen klippet av ledningen) eller en harddisk mot formodning skulle krasje – en undervurdert funksjon som gir deg en ekstra trygghet!

Hvordan skal jeg bruke PUSH-status?

PUSH-status gir brukeren en stor trygghet i og med at det varsler brukeren om hva som skjer med systemet. En status kan være at noen har logget inn, at videosignalene har forsvunnet (eksempelvis en avklippet kabel), eller at noen forsøker å slette harddisken. Det er også mulig å få meldinger om harddisken er full eller få rede på at enheten ble startet på nytt. Det anbefales å bruke i alle systemer der en av AVTECHs videolagringsenheter er sentralenhet.

Hva er PUSH-status?

PUSH-status er en smart funksjon for rask meddelelse av systemstatus. Det er bygd inn i alle AVTECHs videolagringsenheter og sender en PUSH-melding til din mobiltelefon så fort en ny status i systemet registreres. Gjennom en løpende systemkontroll kan enheten raskt varsle brukere. Videosignalkontrollen er virkelig smart og fungerer uavhengig av teknikk på både analoge og IP-baserte enheter som er tilkoblet Internett.

Hvilke enheter har PUSH-status?

Alle AVTECHs innspillingsenheter støtter PUSH-status, noe som betyr at uansett hvilken du velger, kan du alltid være trygg. Hvilken enhet du skal velge, avhenger av om du vil ha TVI-kameraer eller IP-kameraer, og hvor mange kameraer du vil koble til.