Opprett egne alarmscenarier

Med denne løsningen har automatisering aldri vært enklere. Du kan stille inn nøyaktig hva som skal skje hvis noen kommer på uventet besøk – aktivere sirener, starte kaffekokeren, få varsel ved røykutvikling eller vannlekkasje. Du kan sette opp et flytskjema og basert på forskjellige «triggere» (bevegelsesdetektering, alarminnganger osv.) la systemet styre forskjellige hendelser (starte panorering/tilt/zoom, slå av/på spesielle kamerafunksjoner, alarmutganger osv.) – mulighetene er nesten uendelige!

Hvordan brukes scenariostyring?

Scenariostyring gir brukeren store muligheter til å skreddersy overvåkingssystemets funksjoner og hvordan det reagerer i forskjellige situasjoner. Funksjonen er veldig effektiv i miljøer der et smartere overvåkingssystem etterspørres. Det kan være butikker, større lokaler eller villaer med høye krav til overvåking. Den enkleste formen for scenariostyring er å stille inn hvordan innspilling av materialet håndteres. Eksempelvis hvis innspilling skjer hele tiden eller bare når noen kameraer registrerte en bevegelse. Ved mer avanserte løsninger kan systemer styres slik at sirener aktiveres, PUSH-alarm sendes og hendelsen vises direkte på en skjerm.

Hvordan fungerer scenariostyring?

Scenariostyrt kameraovervåking er en metode for å øke effektiviteten i kameraovervåkingen. Et scenario bygges opp ved at forskjellige hendelser kan aktiveres avhengig av hva som skjer et sted i overvåkingssystemet. Eksempelvis kan flere kameraer aktiveres via en bevegelsesdetektor for å sikre bevis selv om det ikke pågår noen bevegelse fremfor dem.

Hvilke enheter har scenariostyring?

Denne funksjonen er eksklusiv for vår smarteste videolagringsenhet AVTECH AVH8516 som foruten scenariostyring også er fylt med andre smarte funksjoner og egenskaper, som intelligent videoanalyse og H.265-komprimering.

Produkter med scenariostyring

Storselger
Fra: 7999 kr